KFBU-Fonden

Dronningensvej 4, 2. sal
2000 Frederiksberg
CVR-nr. 25545850
E: fonden@kfbu.dk
T: +45 38 88 36 36

Bestyrelse

Mark Thorsen, formand
Lars Mortensen, næstformand
Frederik Ahlefeldt-Laurvig
René Skau Bjørnsson
Birgitte Lippmann
Bodil Pape

Direktør

Ebbe W. Lorenzen
E: ewz@kfbu.dk
M: +45 24 64 05 68

Fondens revisor

Christian Dalmose Pedersen, Deloitte

Dokumenter

Vedtægter 2015

Forretningsorden

Anbefalinger god fondsledelse

Uddelingspolitik
(der forefindes ikke et dokument før primo juni, når det er godkendt af bestyrelsen)

Årsrapport 2015